EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | EDITIES | REDACTIE & CONTACT
 
 
 

'Blitz putte voldoening uit het zo snel mogelijk produceren van publicaties, waarvan de kwaliteit zowel qua vormgeving als technische uitvoering aan de hoogste eisen moest voldoen.'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - SPECIAL | | maart 2024    Bestel  
 

eigenbouwer - Nan Platvoet, ABC-Romans, Huib Luns, Ad van der Steur, Gerard Gratema, Lina Gratema, Jan Gratama, Kunstenaarskolonies in Europa
eigenbouwer -
eigenbouwer - Gerard, Lina en Jan Gratama
eigenbouwer - Ad van der Steur
eigenbouwer - Huib Luns
eigenbouwer - ABC romans
eigenbouwer - Nan Platvoet

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 16 | november 2022    Bestel  
 

eigenbouwer -
eigenbouwer - Anton Korteweg, tijdschrift Braga
eigenbouwer - Bert Sliggers, George Charles Verenet. Pornograaf
eigenbouwer - Hans Oldewarris, W. Retera Wzn.
eigenbouwer - Jennifer Bosch-Meyer, architect J.F. Berghoef, Toekomstgericht bouwen in een naoorlogs tijdperk
eigenbouwer - Menno Voskuil, Anton Heyboer en De Telegraaf

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 15 | februari 2022    Bestel  
 

'De beschuldiging van Greshoff dat Simons schuldig was aan de achterlijkheid van de boekkunst, het verval van de typografie en de achteruitgang van de boekhandel miste elke grond.'

eigenbouwer -
eigenbouwer - Hans Oldewarris, Uitgeverij  S.L. van Looy, het fonds en de literatuur
eigenbouwer - Rob Delvigne, De Rijksmuseumscholen en de vijf zintuigen
eigenbouwer - Jannes Houkes, Leo Simons en zijn Londense uitgeverij  H. Henry & Co
eigenbouwer - Klaas Geert Schaafsma, ‘Wat meer biefstukjes en wat minder boekenstof’ Kasper Niehaus als beginnend criticus van het dagblad De Telegraaf
eigenbouwer - J.L. Dijkhuis, ‘Speciaal voor u, onze Nederlandsche vrienden’, Nederlandstalige propagandareeksen van overzee (1939-1945)

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 14 | augustus 2021    Bestel  
 

'Zojuist verschenen: 224 pagina‘s over de behang-, boek- en meubelontwerper, architect, redacteur, uitgever en gedreven entrepeneur Lambertus Zwiers'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - SPECIAL | 2 | juni 2020    Bestel  
 

'De allegorische vrouw was in de art nouveau voor een deel misschien wel gewoon een verkapte uiting van nostalgie en heimwee naar vervlogen tijden.'

eigenbouwer -
eigenbouwer - Yvonne Brentjens, Het conflict model, De art nouveau-vrouw als geordende voorstelling  van een schizofrene samenleving
eigenbouwer - Jan Gielkens, De gedaanteverwisselingen van Mei van Herman Gorter
eigenbouwer - Sieger Vreeling, De tweede architect
eigenbouwer - Annemiek Rens en Marieke Maathuis, Leven en werk van Wilhelmina Dijsselhof-Keuchenius
eigenbouwer - Kees Rouw. Levende Kunst,  Het tijdschrift van Co Brandes en Jan Wils
eigenbouwer - Ida Boelema, Germaine Krull in Nederland

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 13 | januari 2021    Bestel  
 

'Uitmundend geschikt om in gezellige kringen of colleges en ook aan den huiselijken haard voor te lezen of voor te dragen'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 12 | juni 2010    Bestel  
 

'Eerste publicatie van Uitgeverij Eigenbouwer: 272 pagina‘s over de betekenis die Van Doesburg toekende aan het gebruik van kleur in de architectuur.'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - SPECIAL | 1 | 2019    Bestel  
 

'‘In De Boeck probeerde Alkema een medestander te vinden in zijn verlangen naar erkenning van het constructivisme als volwaardige kunststroming.’'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 11 | november 2019    Bestel  
 

'Met zijn bazige, opvliegende karakter was hij vaak het middelpunt van conflicten binnen het hectische vroege modernisme in Nederland. '

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 10 | December 2018    Bestel  
 

'Welke succesformule gaat er nu eigenlijk schuil achter het karakteristieke ‘gezicht’ van Privé-domein en in hoeverre had Kelfkens met zijn ontwerp uitgeverij De Arbeiderspers in de tang?'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 9 | juni 2018    Bestel  
 

'Iedereen die een kunstwerk begrijpt, is in zekere zin de eigenaar.'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 8 | December 2017    Bestel  
 

'‘Stabiliteit, balans en controleerbare structuur zijn ver te zoeken in dit werk, dat aan jongleursballen in een circusact of aan de buitelende letters van dada-affiches doet denken.’'

eigenbouwer -
eigenbouwer - Herman van Bergeijk
eigenbouwer - Marleen Blokhuis
eigenbouwer - Sjoerd van Faassen
eigenbouwer - Ankie de Jongh-Vermeulen

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 7 | juni 2017    Bestel  
 

'‘Zooals die palen daar staan in de onbeklemde ruimte, zooiets voel ik, als ik de regels van m’n werk niet in elkaar laat overgaan, maar vrij uit steek.’'

eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -
eigenbouwer -

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 6 | februari 2017    Bestel  
 

'Het bleef kunst en werd niet uitgesproken totalitair, hoewel je je als bewoner van wat De Klerk bouwde soms kamers zonder ramen moest laten welgevallen.'

eigenbouwer - eigenbouwer - Tijdschrift voor de goede smaak - nummer 5 - maart 2016
eigenbouwer - Frans van Burkom, Rijkdom en eeuwigdurende gelukzaligheid, Michel de Klerk als utopist
eigenbouwer - Peter J.H. Pauwels,  Marthe ‘Tour’ Donas, een Belgische kunstenares in de internationale avant-garde
eigenbouwer - Herman van Bergeijk, Men zal zich herinneren dat dit de eerste promotie is tot doctor-ingenieur  in de bouwkunde, D.F. Slothouwer (1884-1946) en Delft
eigenbouwer - David Keuning, Tussen droom en daad, Architect H.Th. Wijdeveld en de Nieuwe Orde

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 5 | maart 2016    Bestel  
 

'De conclusie is gerechtvaardigd dat er zowel voor wat betreft de periode als de kenmerken en invloeden grote meningsverschillen bestaan over wat de Amsterdamse School nu precies is.'

eigenbouwer - eigenbouwer - Tijdschrift voor de goede smaak - nummer 4 - juli 2015
eigenbouwer - Radboud van Beekum, Sanatorium Dekkerswald Groesbeek, Een prijswinnend ontwerp van architect G.F. la Croix
eigenbouwer - Hans Oldewarris, De Amsterdamse School, Kunsthistorische stijl of city branding?
eigenbouwer - Sjoerd van Faassen, Dirk Coster en De nieuwe Europeesche geest in kunst en letteren, Een blinde vlek voor het nieuwe in de Nederlandse literatuur
eigenbouwer - Hanneke Oosterhof, Leerschool in liefde en architectuur, Lotte Beese en haar relatie met Hannes Meyer
eigenbouwer - Wietse Coppes & Leo Jansen, Mondriaan in New York in de etalage(s)

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 4 | juli 2015    Bestel  
 

'Zoals Lucebert in 1949 zijn kleine revolutie had afgedraaid en regelmatig voor ophef zorgde, zo deed de jonge redactie van Forum dat tien jaar later door nummers te maken die de grenzen van de bouwkundige discipline aan de orde stelden.'

eigenbouwer - eigenbouwer - Tijdschrift voor de goede smaak - nummer 3 - december 2014
eigenbouwer - Rob Delvigne & Frans Landzaat, Jos Merckelbagh, lederciseleur en hofleverancier anno 1895
eigenbouwer - Marc Dubois, Aansluiting bij de Europese avant-garde, Studiereizen van de Vlaamse architect Gaston Eysselinck in Nederland, 1927 & 1929
eigenbouwer - Hans Oldewarris, bouwen bauen bâtir building, De productie van het boek van ir. j.b. van loghem b.i
eigenbouwer - Janneke van Zanten-van Wijk, Liefdesperikelen  en een gemankeerd hoogleraarschap, Joep Nicolas en Hendrik Wiegersma, vriendschap en brouille
eigenbouwer - Herman van Bergeijk, Moeilijke liefdes. Lucebert,  Forum en de stad

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 3 | december 2014    Bestel   > RECENSIES / REACTIES
 


'Dat het volkse verleden “eerlijk” en “zuiver” was geweest, was niet zo moeilijk over het voetlicht te brengen. Hoe “volkseigen” er zonder clichés of weemoed in een gemechaniseerde toekomst uit moest gaan zien, was een lastiger vraagstuk.'

eigenbouwer - eigenbouwer - Tijdschrift voor de goede smaak - nummer 2 - mei 2014
eigenbouwer - Herman van Bergeijk, Littoria en Zuiderzee, Twee romans, twee zienswijzen en één thematiek
eigenbouwer - Jacobien de Boer, Ruimte voor dans, Gertrud Leistikow: waar ze optrad, lesgaf en woonde
eigenbouwer - Yvonne Brentjes, Goede smaak in oorlogstijd, Het vormgevingsbeleid van de bezetter in Nederland (1940-1945)
eigenbouwer - Sjoerd van Faassen & Hans Renders, Theo van Doesburg en The Little Review, Een mislukt avontuur in Amerika
eigenbouwer - Wenneke Lindemans, Het houten huis ‘De Tent’  van Henry van de Velde, Creatieve vrijheid en standaardisatie

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 2 | mei 2014    Bestel   > RECENSIES / REACTIES
 


'Wie het latere werk van de twee beziet, kan vermoeden dat ook zonder ideologische en persoonlijke conflicten het bureau Kropholler en Staal niet veel langer bestaan had. Het zou een keurslijf geworden zijn voor twee geheel verschillende temperamenten.'

eigenbouwer - eigenbouwer - Tijdschrift voor de goede smaak - nummer 1 - oktober 2013
eigenbouwer - Hans Willem Bakx, Een tijdelijke eenheid van tegendelen, Het architectenbureau A.J. Kropholler en J.F. Staal jr. (1902-1910)
eigenbouwer - Herman van Bergeijk, Felle en ongezouten kritiek, Jan Verheul en de gevel van J.J.P. Oud
eigenbouwer - Jan de Heer, Purisme of dada, De perikelen rond de oprichting van het tijdschrift L’Esprit Nouveau
eigenbouwer - Sjoerd van Faassen,  DE GEMEENSCHAP EN HET CONSTRUCTIVISME, Een gedachtewisseling in 1925
eigenbouwer - Hans Oldewarris, Populaire boeken van praktische aard, De boekontwerpen van Co-op 2 voor Uitgeverij Kosmos

EIGENBOUWER - TIJDSCHRIFT VOOR DE GOEDE SMAAK | 1 | oktober 2013    Bestel   > RECENSIES / REACTIES